Scheda numero 0317 – Matrimonio – Data 30/09/2023 – Sposi: ROMANUK e PARSANI