Scheda numero 0250 – Matrimonio – Data 15/07/2023 – Sposi: GALVEZ e RAVASIO