Scheda numero 0139 – Matrimonio – Data 16/09/2022 – Sposi: ANGILLETTI e SAVARESE