Scheda numero 0109 – Matrimonio – Data 04/08/2022 – Sposi: TEMOMO e TANKIO