Scheda numero 0108 – Matrimonio – Data 31/07/2022 – Sposi: GIANCOLA e ABATE