I shot the sheriff (sax)

“i shot the sheriff (Maciel sx)” from demo sax by Emilio Maciel. Genre: demo brevi.